24. feb, 2014

Sju tallar fick stryka på foten

I takt med att nya träd växer upp i trädgården tas äldre tallar bort. Den här gången var det sju tallar som fick bli ved och kommer så småningom att hjälpa till med att värma upp sonens hus i Linköping. Efter att vi för ganska många år sedan tog bort tolv så börjar det nu glesna mellan träden i trädgården. Det är därför tveksamt om det blir några ytterligare som kommer att försvinna. Möjligen en mindre tall på baksidan för att lämna mera ljus till den stora dammen där vi planerar att plantera Lotusnäckros. Ser man det krast så skulle jag vilja ta bort alla tallar för de skräpar så mycket. Då vet jag en som skulle jubla i takt med motorsågens bullrande och det är sonens sambo Therese då hon tycker att tallarna tar bort alldeles för mycket av solen, men samtidigt är det bra för många växter med den vandrande skugga som tallkronorna ger. För att få så lite skador som möjligt anlitade vi ett företag som lyfte bort tallarna med en kranbil. Inte så billigt men mycket praktiskt. På ett par timmar var tallarna borta och så även riset. Nu återstår bara att ta hand om det som ska bli ved, ett sextiotal 1-meters stockar.