Här kan vi även se det övre vattenfallet till vänster om ängeln.