I nya delen av pergolan planterades tre klängrosor New Dawn.