Nästa sommar kommer endast en av "potatisblommorna" att finnas kvar. Två finns då i Uppsala.