Den lilla rabatten nedanför dammen gjordes i år och i den har planterats bland annat en brödgran.