Den röda och limegröna alunroten ger en härlig kontrast.