Pelargonerna får till uppgift att skyla de fula brunnslocken.