En översiktsbild över den första delen av grusgången.