Hortensian blommar från mitten av sommaren till sen höst.