Vi är nu inne i mitten av sommaren och den fantastiska mjölkklockan blommar som vackrast.