Den naturliga sprickan i berget har blivit några vattenfall.