Figuren till höger är Spårö båk en välkänd byggnad i Västerviks skärgård.