En överblick vid kafébordet med dammen och en guldlönn i bakgrunden.