En översiktsbild med den stenbelagda gången som leder upp till stenpartiet på berget. Den nya gången till bryggan.