Skunkkallan förökar sig inte i våra dammar även om de finns både på fram- och baksidan.