Den bakre delen av stenpartiet är gjort i år och behöver därför några år till innan det visar sin rätta prakt.