Mellan dammarna finns även här på baksidan en bäck.