Köksföremål av brons. Ursprungligen var romarnas matvanor mycket enkla men vartefter nya områden erövrades fick romarna nya matvanor.