De flesta av Pompejis invånare var butiksinnehavare,arbe-tare, hantverkare och slavar.