Hålrummen efter bl a människor och djur har fyllts med gips.