Återigen exempel på terassodlingar, serpentinvägar och suterränghus.