Villa Cimbronis trädgård består av cirka 6 ha engelsk /italiensk park. En dörr från 1600-talet leder oss in.