Från stolliften svävar vi över vingårdar och pinjelundar.