I Hortensiaalléns slut finns en källa gjuten av stål.