Kranen som användes för ta emot förnödenheter och ved på Storkläppens fyr