Vid stora dammen på framsidan har grönskan tagit över.