Den gröna busken vid pelargonen är ett näsduksträd.