Till vänster en Rosenrobinia som när den blommar på försommaren är överfull av rosa blommor.