När Lotusen blommar gäller det att vara med. Den blommar bara två dagar.