På hösten släpper tallarna en stor del av sina barr.