Museum över den Anatoliska civilisationen, med föremål från bronsåldern till nutid