Bergen har olika färger beroende på vilken mineral de är gjorda av