Egyptisk granitobelisk som fördes hit, år 390, i tredelar från Karnak. Den är 3000 år gammal och endast den övre delen finns kvar på Hippodromtorget, även kallat Sutanahmettorget.