Bakgårdarna var oftast i sämre skick än vad framsidan på huset var