Hotel Melia Marina Mellan 1920-1950 var Varadero ett centrum för spel och prostitution.