Här maldes kaffet, ofta drogs hjulen för hand av slavar.