Gatorna var av kullersten. För att visa att man var rik la man tegelstenarna med den smala sidan upp