Dessa båtar (dhowers av trä) har med sig en mängd olika varor från alla världens länder som lossas i Dubais hamn. Här kan allt köpas och det är skattefritt