Det finns många marknader i Dubai s.k. souks. De är ofta uppdelade efter det som säljs.