Vid denna ingång till universitetet blev vi inte insläppta.