Klosterruinen Monasterboice. Klostret byggdes på 500-talet.