På gränsen in i Skottland ligger Gretna Green där vigslar i en smedja har ägt rum i 250 år.