Nordirland tar upp ung. en sjättedel av ön, resten är Irland.