Chester är en av landets mest bevarade städer med ringmur.