Chester är känd för sina korsvirkeshus och gator med små affärer,