I Bath är skillnaderna mellan ebb och flod mycket stora.