I England var man tvungen att vara 21 år för att få vigas men i Skottland bara 16 år, så många förälskade rymde över gränsen till Skottland.