Även i dammen på framsidan porlar vattenfall och bäck – det är försommar i trädgården.