På berget är växterna mindre och det gick till viss del att klara dem med vattenkanna.