När vi köpte huset var baksidan bara berg och några tallar.